Sinds 2011

    

Agenda

  Activiteitenagenda

 Let op: besloten bijeenkomsten staan hieronder niet vermeld

Activiteitenagenda


UNIVERSITEIT VOOR DE DERDE LEEFTIJD (U3L): CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS

Start:03-10-2019
14:00
Einde:31-10-2019

'Tot meerdere eer en glorie van God en van zichzelf'

Met als leidraad Schilderkunst in de Bourgondische Nederlanden van Bernhard Ridderbos zal drs. Jeanne van der Stappen in deze cursus de nadruk leggen op de opdrachtgevers van beroemde en minder bekende schilderijen van, om met Huizinga te spreken, Jan van Eyck en zijn volgers, lange tijd aangeduid als ‘Vlaamse Primitieven’.
Belangrijke opdrachtgevers waren de Bourgondische hertogen Filips de Goede en Karel de Stoute en hun entourage, de adel, maar ook medewerkers zoals kanselier Nicolas Rolin en Pierre Bladelin.

De tweede groep bestond uit de geestelijkheid, de broederschappen en liefdadigheidsinstellingen. Over de opdrachten van deze groep van opdrachtgevers zijn veel gegevens bewaard gebleven.

Stadsbesturen bestelden schilderijen met als thema’s goed bestuur en gerechtigheid voor het stadhuis of het gerechtsgebouw. Gilden en ambachten lieten hun patroonheilige afbeelden om in het gildehuis of hun kapel op te hangen.
Ook de welvarende burgerij bestelde schilderwerken voor privégebruik, maar ook ter verfraaiing van kerken en hospitalen.
Een categorie apart vormden de vele buitenlanders - met name Italianen - in het toentertijd zo welvarende Brugge.

Van der Stappen zal zich beperken tot die werken waarop de opdrachtgevers, meer of minder prominent, worden afgebeeld.
- Bourgondische heersers en hun entourage
- Geestelijkheid en caritatieve instellingen
- Gilden, ambachten en overheidsgebouwen
- Burgerij
- Buitenlanders in Brugge

Collegedagen: 3, 10, 17, 24, 31 okt 2019
Cursusnr: ZU-19-53
Categorie: kunst en cultuur
Docent: drs. Jeanne van der Stappen, cultuurwetenschapper
Duur: 5 colleges van ca 2,5 uur incl. pauze

Locatie: t Atrium Zutphen, Martinetsingel 19
Collegetijden: donderdag van 14:00 tot 16:30 uur
Type college: hoorcollege met gelegenheid tot vragen
Huiswerk: geen
Minimum aantal deelnemers: 12
Maximum aantal deelnemers: 22
Uw bijdrage € 146,71

aanmelden via de groene link onder aan deze agenda.Terug naar overzicht


 

 

 


Kaart
Opbellen
Info